5.epizode. VIZMAS BELŠEVICAS BILLE. Kā katrai ģimenei ir savs dzimtas koks, mums ir sava kultūras sakņu sistēmas karte. Kopā ar LNB Bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Tretjakovu meklējam atbildes uz jautājumiem - kāpēc vienu autoru darbus lasa un atceras gadiem, bet citus aizmirst jau pēc nedēļas? Vai agrāko laiku autori šodienas mazajam lasītājam nav pārāk aprakstoši un lēni? Kā Vizmas Belševicas Bille risina mūžam aktuālās bērnu un vecāku attiecības?