Dzejnieks un teologs Andis Surgunts (1984-2018) jaunākās latviešu dzejas kopainā ir spilgta, kaut īsi vibrējoša parādība. Autors, kura radošās izvēles neietekmēja kompromisi, kas savukārt nozīmē pārkāpšanu pāri konvencionālam valodas lietojumam, izgaisinot nošķīrumu starp  kategorijām "pieņemams" un "nepieņemams".

Raidījuma jaunākajā epizodē Toms un Svens runā par Anda Surgunta dzejas krājumu "Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm", kuru līdz lasītāju rokām nodevusi tekstgrupa "Orbīta".