Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga apsveikums Ziemassvētkos.