Dāvim Andersonam ir 33 gadi. Kaut arī Dāvis strādā, divas reizes nedēļā puisis dodas uz dienas aprūpes centru "Cerību tilts", kur notiek mūzikas grupas  mēģinājumi. Īpašs nopelns ir skolotāja Viestura Samta darbam ar jauniešiem, un intelektuālās attīstības traucējumi nav šķērslis aizrautīgai muzicēšanai. Dāvis Andersons kā ir allaž pie sitaminstrumentiem.

Muzicēt Dāvis ir sācis apmēram 20 gadu vecumā. Kāds pamanījis viņa talantu un aicinājis pamēģināt. Tā viss sācies.
Skaņdarbu sarežģītība arvien aug, tāpēc Dāvis vingrinās arī mājās, kur viņam ir savs bungu komplekts.

No uzstāšanās reizēm "Nāc līdzās" koncertos viņam atmiņā palikusi muzicēšana kopā Cēsīs ar grupu "Melo-M". Tas bijis fantastiski!

"Man visur patīk, labprāt piedalīšos joprojām," bilst Dāvis.
Dāvis atklāj, ka vienmēr pirms uzstāšanās ir neliels satraukums par to, kā būs, kā sanāks, vai būs viss labi.

Dāvim patīk ne tikai muzicēt, bet arī slēpot. Kopā ar ģimeni viņš dodas slēpot uz Itāliju un Franciju.

Ik gadu labdarības koncertā „Nāc līdzās Ziemassvētkos” apbrīnojam un priecājamies par talantīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Lai arī viņu ikdiena ir dažādu grūtību pilna, muzicējot visi ir aizrautīgi mākslinieki - dzied, spēlē dažādus mūzikas instrumentus, brauc uz kora mēģinājumiem, jo tas viņiem sagādā prieku. Viņi ir drosmīgi runāt intervijās un stāstīt par savu dzīvi. Piedāvājam 15 stāstus par laureātiem, kuri šogad piedalās koncertā „Nāc līdzās Ziemassvētkos!”