Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa Jaunā gada apsveikums.