XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts no Mežaparka Lielās estrādes "MANĀ DZIESMĀ TU..."

Skanot 12500 bērnu un jauniešu balsīm, koru koncertā Mežaparka Lielajā estrādē tika austa Dziesmu josta, kurā ar dziesmas spēku tika cildinātas latviešu tautas tradīcijas, gudrība, doma, simboli. Noslēguma koncertā piedalījās arī 500 dejotāji, 900 skolu pūtēju orķestru dalībnieki, 800 folkloras kopu dziedātāji, latviešu diasporas bērnu kori un bērni ar speciālajām vajadzībām, kā arī jauniešu iemīļoti solisti.

Lai arī esam maza tauta, mūs vairs neizdzēst no pasaules kartes. Pasaule mūs dzird, redz un respektē. Mēs esam kā akmeņi, kā koki, kā nami, tikai kāds neizprotams spēks mūs tirda neklusēt, kāds neizprotams spēks mūs saved kopā, lai izdziedātu to, ko skaļi nespēj pateikt ne akmens, ne koks, ne nams. Mēs esam Dziesma. Lai mūsu Dziesmusvētkos lepni un skaisti Dziesma vieno laikus un ļaudis, un sirdis…

Koncerta radošā komanda:

Mākslinieciskie vadītāji: Gints Ceplenieks, Edgars Vītols.
Režisore: Mirdza Zīvere.
Scenogrāfi: Maija Jansone, Jānis Jansons.
Deju virsvadītājs: Jānis Purviņš.
Folkloras kopu mākslinieciskā vadītāja: Māra Mellēna.
Pūtēju orķestru koordinators: Egils Šķetris.
Tehniskie direktori: Arnis Grīnbergs, Iveta Ārgale.
Projekta vadītāja: Rita Platpere.

Programma:

Es nāku no mazas tautas – Raimonda Paula mūzika, Knuta Skujenieka vārdi, solists Daumants Kalniņš, virsdiriģents Edgars Vītols.

Dievs, svētī Latviju! – Baumaņu Kārļa mūzika un teksts, Goda virsdiriģents Jānis Erenštreits.

Šķind zemīte, rīb zemīte - Ērika Ešenvalda mūzika, latviešu tautasdziesmu vārdi, solisti Anete Krasovska, Kārlis Reijers, virsdiriģents Gints Ceplenieks.

Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas – Latviešu tautasdziesma Jēkaba Mediņa apdarē, virsdiriģents Eduards Grāvītis.

Stāvēju, dziedāju – Latviešu tautasdziesma Jūlija Rozīša un Lauras Polences apdarē, soliste Laura Štoma, RDKS kora grupa, virsdiriģents Kaspars Ādamsons.

Kas kaitēja nedzīvot – Latviešu tautasdziesma Jāzepa Vītola apdarē, virsdiriģents Eduards Grāvītis.

Teici, teici valodiņa – Jāņa Cimzes mūzika, Jāņa Neilanda vārdi, virsdiriģents Romāns Vanags.

Stūru stūriem tēvu zeme – Latviešu tautasdziesma Andra Sējāna apdarē, soliste Inese Romancāne, virsdiriģents Māris Sirmais.

Latvijas novadu sasaukšanās, Dinas Liepas dziesmu salikums un apdares
Dzied bērnu un jauniešu folkloras kopas.

Līgo danči – Jāņa Purviņa horeogrāfija, latviešu tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē, virsvadītājs Jānis Purviņš. Dejo apvienotie tautas deju ansambļi.

Zeme /dziesmu cikls/ - Valta Pūces mūzika, Igo (Rodrigo Fomina) vārdi, virsdiriģents Gints Ceplenieks.
Kā tevi sauc?
Mana zeme – solists Mārtiņš Ruskis.

Kalējs kala debesīs – Andris Kontauts, latviešu tautasdziesmu vārdi, RDKS kora grupa, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.

Es atnācu uguntiņu – Zigmara Liepiņa mūzika, latviešu tautasdziesmu vārdi, soliste Rūta Dūduma, virsdiriģents Māris Sirmais.

Paši skaistākie vārdi – Jāņa Lūsēna mūzika, Māras Zālītes vārdi, virsdiriģents Arvīds Platpers. Dzied apvienotie kori.

Mana tēvu zeme – Raimonda Paula mūzika, Knuta Skujenieka vārdi, Jāņa Purviņa horeogrāfija, virsdiriģents Edgars Vītols, virsvadītājs Jānis Purviņš. Dzied apvienotie kori un dejo apvienotie tautas deju ansambļi.

Re, cik skaisti izskatās – Latviešu tautasdziesma Kārļa Lāča apdarē, Jāņa Purviņa horeogrāfija, RDKS kora grupa, virsvadītājs Jānis Purviņš. Dejo apvienotie tautas deju ansambļi---------

Jaunības dziesmas /dziesmu cikls/ - Kārļa Lāča mūzika, Evitas Mamajas vārdi, virsdiriģents Kaspars Ādamsons.
Jūriņ prasa
Ja tu teiksi
Dzied apvienotie kori

Parādes maršs – Gunāra Ordelovska mūzika, virsdiriģents Agris Celms.

Tautas dziesmu vācelīte - Latviešu tautas dziesmu popūrijs Aivara Krūmiņa apdarē, virsdiriģents Sandors Līviņš. Spēlē apvienotie pūtēju orķestri.

Tēvzemes etīde – Raimonda Paula mūzika, Jāņa Petera vārdi, solisti Inese Romancāne, Daumants Kalniņš, virsdiriģents Arvīds Platpers.

Manā sirdī – Lolitas Ritmanes mūzika, Māras Zālītes vārdi, soliste Ance Krauze, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.

Kalniem pāri – Jāņa Aišpura vārdi un mūzika, solistu grupa Sound Poets, virsdiriģents Edgars Vītols.

Tikai tā – Ulda Marhilēviča mūzika, Guntara Rača vārdi, virsdiriģents Arvīds Platpers.

Saule, Pērkons, Daugava – Mārtiņa Brauna mūzika, Raiņa vārdi, virsdiriģents Māris Sirmais.

Mana dziesma – Renāra Kaupera mūzika, Ingas Cipes vārdi, solists Renārs Kaupers, virsdiriģents Romāns Vanags. Dzied apvienotie kori