Šodien Saeimas Ārlietu komisija sasauca ārkārtas sēdi, kurā aicināja Ārlietu ministriju skaidrot Latvijas nacionālo pozīciju sagatavošanu un paušanu dažādās starptautiskajās organizācijās. Galvenais jautājums bija par Latvijas lēmumiem ANO Ģenerālajā asamblejā, kurā Latvija atturējusies balsojumā par ANO Globālo migrācijas paktu. Saeimas ārlietu komisija pārmeta, ka nacionāla līmeņa lēmumi starptautiskajās organizācijās pirms balsojumiem būtu krietni vairāk jāapspriež un jāpārrunā ar parlamentu. Arī šajā reizē, Saeimas ārlietu komisija par Latvijas darbībām ANO ģenerālajā asamblejā nav bijusi pilnībā informēta.