Latvijā strādājošajām bankām vēl šā gada laikā būs jāpārtrauc tā dēvēto "čaulas kompāniju" apkalpošana. Šis ir viens no vairāk nekā divdesmit uz finanšu sektora reputācijas uzlabošanu vērstajiem pasākumiem, par ko šodien panākta vienošanās Finanšu sektora attīstības padomē. Attiecīgus Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma grozījumus plānots pieņemt aprīlī.