Eiropas valstu aizsardzības ministri šodien Briselē ir vienojušies palielināt Eiropas Aizsardzības aģentūras budžetu nākamajam gadam. Tas ir pirmais šīs aģentūras budžeta pieaugums kopš 2010. gada un varētu kļūt par vienu no pirmajiem ciešākas sadarbības soļiem. Latvija turpina uzsvērt, ka ciešāka sadarbība ir nepieciešama tikai tur, kur tā papildina nevis dublē NATO atbildības jomas. Tomēr daudzi Eiropas Parlamenta deputāti gan ir pārliecināti, ka tuvākajos gados sākotnējā pretestība pret ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu armijām mazināsies.