Novembra sākumā noslēdzās atzinumu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšana par jauno Izglītības standartu un šobrīd dokuments ir uzsācis pēdējo ceļa posmu – virzību uz apstiprināšanu valdībā. Jaunais standarts ir lielākās izglītības izmaiņas pēdējos gados. Turpmāk mācību procesā lielāku uzsvaru liks uz mācību priekšmetu savstarpēju integrēšanu un skolas varēs daudz individuālāk pieiet mācību procesam.