Lai Latvijas slimnīcās nebūtu jāizsludina ārkārtas situācija, saistībā ar Satversmes tiesas (ST) spriedumu ierobežot medicīnas darbinieku virsstundu skaitu, šodien Veselības aprūpes nozares apakšpadome lēma Saeimu aicināt uz laiku ļaut ārstniecības personām strādāt vairāk virsstundu par Darba likumā paredzēto, vienlaikus par to saņemto dubultu darba samaksu. Lai to izdarītu, Saeimai jāgroza Ārstniecības likums.