Mikrouzņēmumu režīmā strādājošo uzņēmumu skaits samazinās, taču vēl arvien ir pamats uzskatīt, ka daļa no tiem tiek izmantoti nodokļu optimizācijai. Tomēr pagaidām jaunas izmaiņas mikrouzņēmumu darbību regulējošajos normatīvajos aktos netiek plānotas.