Valsts kontroles finanšu revīzija Ministrijās un centrālajās valsts iestādēs rāda, valsts joprojām nav sakārtojusi vairākas lietas, piemēram, atlīdzības sistēmu. Revindeti atkārtoti norāda uz nepieciešamību sakārtot arī izdienas pensijas jautājumu, uz ko mudina arī OECD. Pēc šīs Valsts kontroles revīzijas ir sākti arī vairāki kriminālprocesi, kuru iznākumi tagad ir izmeklētāju rokās.