Raidījumā “Zeme 2050” zinātniece un pirmās bezatkritumu kafejnīcas Baltijā dibinātāja Ulla Milbreta kopā ar vides pārvaldības inženieri un “Zero Waste Latvija” biedri Zani Gailīti diskutē par pārtikas pārpalikumiem gan Latvijā, gan globāli un iespējām tos mazināt savā ikdienā.

To, kā pārtikas pārpalikumi ietekmē ekonomiskos, sociālos un vides procesus, vērtē  “Zaļās jostas” pārstāve Laima Kubuliņa. Viņa arī komentē, kā sokas par bioloģisko atkritumu šķirošanu Latvijā.