Noteikti cilvēces vēsturē mēs spēsim atrast nosacītus miera un attīstības periodus, kas ilguši vismaz vairākus gadu desmitus, bet 21. gadsimts met mums arvien jaunus un jaunus izaicinājumus gan personiski, gan mums kā sabiedrībai kopumā. Latvijas dzimšanas dienā diskutējam par to, kādu vēlamies redzēt savu valsti un par iespējamiem ceļiem, kā iecerēto sasniegt. Bet varbūt mūsdienās izaicinājumu, lai 2118. gada jūlijā Mežaparka estrādē  tūkstošgalvīgais koris atkal dziedātu "Gaismas pili" ir pāri pārēm. Par izaicinājumiem un Latvijas nākotnes vīzijām saruna ar E. Gulbja laboratorijas projektu vadītāju Džinetu Dimanti, viņa pārstāv vienu no dzimtām, kuras ģērbonis ir atspoguļots jaunajā izdevumā "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā", un arhitektu Aleksi Babuškinu, kurš jau vairākus gadus dzīvo un strādā Ukrainā.