Turpinām mūsu sarunu virkni ar jautājumu - Kas būs ar Krieviju. Vērtē un analizē Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis. 

"Ir jārēķinās ar to, ka Krievijas demokratizācija – tas ir paaudžu jautājums. Pat ja, pieņemsim, Krievijā notiek kādas straujas jukas un kāds demokrātisks režīms izveidojas – cik ilgi Krievijas sabiedrība būs gatava dzīvot nosacītā haosā, pie kā novestu demokratizācijas mēģinājumi? Pēc viņu pašu [Krievijas opozīcijas] aprēķiniem, tie būtu vien pāris gadi, un pēc šiem pāris gadiem atkal parādītos vilkme pēc „stingrās rokas”," vērtē Mārcis Balodis.

"Diemžēl jāgatavojas tam, ka ar Krieviju agri vai vēlu būs jārunā, taču tam ir jānotiek no stiprām pozīcijām, bez piekāpšanās tikai dialoga vai mīļā miera labad," sarunā atzīst pētnieks.

"Mēs esam tā pirmā aizsardzības līnija ne tikai fiziski, bet arī politiskā un, zināmā mērā, arī apziņas un vērtību līmenī, un ir ilgtermiņā jāapbruņojas ne tikai fiziski, bet arī jābruņojas ar pacietību," analizē Mārcis Balodis.