No 15. decembra līdz 28. janvārim izstāde “Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā” būs skatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) Lielajā zālē. Tā iezīmē šī brīža aktualitātes metālmākslas jomā Latvijā, parādot autoru darbības virzienus un radošos meklējumus gan eksperimentālās, gan klasiskās formveidēs rotu mākslā, objektos un dizaina priekšmetos. 

“Uzrunājot māksliniekus, svarīgi atklāt viņu radošo enerģiju, saskarsmi ar materiālu, katram savas rokraksts un īpaša pieeja. Unikalitāte un smalkums attieksmē pret darbu, tas ir fascinējoši šajā izstādē,” sarunā Kultūras Rondo atklāj izstādes kuratore Andra Silapētere.

Eksponātu atlase izstādei veikta, tiecoties akcentēt īpatnības un specifiku sinerģijā ar materiālu, kas izpaužas formā, struktūrā, ritmā, krāsā, gaismā, vizuālā, telpiskā un psiholoģiskā priekšmeta uztverē, kā arī dažādu maņu sintēzē.

Izstādes kuratore aicina īpaši novērtēt smalkumu un arī atklāj, ka izstādes ideja dzima pirms trīs, četriem gadiem, “tās iniciators bija tēvs Andris Silapēters, metālmākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas Metāldizaina katedras pasniedzējs. Tēva mudināta pievērsos domai”. 

Metālmākslinieks Andris Lauders bilst, ka strādājot ar metālu viņa, kā jebkuras jomas pārstāvim, galvenais ir radīšanas prieks. Izstādē būs aplūkojami trīs viņa veidoti iespaidīga izmēra kuloni.

“Kad Andra uzrunāja izstādei, ļoti patika, jo tas nekomerciāls pasākums, tas iedvesmo un neierobežo izpausmi,” atzīst Andris Lauders.

“Tā ir maģiska pasaule, noslēpumaina, jo metāla plāksne pārvēršas. Pat vēl radošāk nekā māksliniekam, kuram ir audekls, krāsas. Šeit ir pilnīga mistērija, kā var darboties," atzīst Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska. Viņa arī atklāj, ka liela un vērienīga kopizstāde, kas sniegtu pārskatu par metālmākslu Latvijā nav bijusi 10 gadus.

Impulss projekta realizēšanai bija fakts, ka līdz šim Latvijā izstādes, kas aktualizētu laikmetīgās tendences metālmākslā un sniegtu plašāku ieskatu tās pārstāvju lokā, ir iztrūkušas. Ekspozīcija veidota ar mērķi vērst uzmanību metālmākslai kā mākslas nozarei, izcelt kopsakarības un atšķirīgo dialogā starp māksliniekiem.

Izstādē piedalās 28 mākslinieki, ir izdots arī izstādes darbu katalogs.