Mākslinieki Artūrs Punte un Jēkabs Voļatovskis jauno mediju mākslas galerijā RIXC piedāvā iepazīties ar pirmo darbu no plašākas objektu sērijas izstādē „Izmisuma apoloģija. Epigrāfs”. Darbus vieno ideja par skaņas mehāniskās dabas māksliniecisko izzināšanu. Skaniskie un telpiskie objekti veltīti cilvēka dabiskajiem uztveres ierobežojumiem, kuri kalpo kā metofora vispārīgai cilvēka dzīves ierobežotībai pārdomām par to.

Pirmo sērijas objektu, kurš aplūkojams un saklausāms jauno mediju mākslas galerijā “RIXC”, veido trīs skanošas tērauda spirāles, kuras ir antenas, kuras gan uztver tā dēvēto “tukšo” radio ēteru, proti, traucējumus, gan arī uztverto atskaņo, saņemot teju nemanāmus vibroskaļruņa sitenus.

Metāla konstrukcijas atsperveidīgā forma, kas līdzinās pagājušā gadsimta 60. gadu radioantenām, rada ilgstošas, vibrējošas skaņas, pie tam, katrai no trim antenām – atšķirīgā tonī, jo atšķiras to diametrs, spirāles garums un līdz ar to uztveramais ētera diapazons. Spirāles un to izdvestās skaņas kalpo kā mākslinieku veltījums cilvēka dabiskajiem uztveres ierobežojumiem un cilvēka dzīves ierobežotībai pašai par sevi.

Artūrs Punte kopš 20. gadsimta 90. gadiem aktīvi piedalās Latvijas un strarptautiskajā kultūras dzīvē – gan mākslinieku grupas “Orbīta” sastāvā, gan individuāli radījis dažādus literatūras un audiovizuālās mākslas projektus, šogad iznācis viņa jaunākais dzejas krājums “Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs”.

Jēkabs Voļatovskis ir metālmākslinieks un Latvijas eksperimentālās mūzikas pārstāvis. Viņa interešu lokā ietilpst netradicionāli un pašdarināti mūzikas instrumenti un to skanējuma visdažādākais pielietojums.

Uzklausīt „Izmisuma apoloģiju” jauno mediju mākslas galerijā “RIXC” iespējams līdz 30. novembrim. Šī Artūra Puntes un Jēkaba Voļatovska kopizstāde ir pirmā sērija no plašāka darbu kopuma, kuru iecerēts atklāt nākamajā vasarās Cēsu mākslas festivālā.