Turpinām raidījumu ciklu par Rihardu Zariņu. Šodien pievēršam uzmanību viņa stājgrafikas darbiem, ko pamatoti var uzskatīt par latviešu grafikas krājuma zelta kolekciju, un skaidrojam vairāk par viņu kā ekslibru aizsācēju Latvijā.Rihards Zariņš ekslibrus darinājis gan saviem ģimenes locekļiem, gan daudziem latviešu kultūras un mākslas darbiniekiem.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā ir liela Riharda Zariņa darbu kolekcija, apmēram 100 kompozīcijas, no kurām lielākā daļa ir iespiedgrafikas darbi, apmēram 30 kompozīcijas ir oriģināltehnikās – zīmējumi, akvareļi un pavisam neliels skaits – 5 darbi - darināti litogrāfijas tehnikā.

Ofortu cikls „Ko Latvijas meži šalc” ir viens no nozīmīgākajiem Riharda Zariņa veikumiem, par cikla ieceri, sižetiem un darbu nokļūšanu muzeja krājumā zina stāstīt latviešu grafikas kolekcijas glabātāja Marita Bērziņa, atgādinot, ka cikls iecerēts pašā 20.gadsimta sākumā.

Romantiskajās tradīcijās tapušās ainavu kompozīcijas, kurās redzami meža motīvi, laipas, tiltiņi, pameži, strauti un upītes ar pārkritušiem kokiem, rosina noskaidrot, kā darbi tapuši, Marita Bērziņa apliecina, ka tās ir dabas studijas, ko saviem audzēkņiem rosinājis oforta meistars, profesors Viljams Ungers.

Krāsaina lielformāta oforta kompozīcija „Dzejnieka kaps” būs arī gaidāmās izstādes viens no centrālajiem darbiem.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte atsauc atmiņā savu darba gaitu sākumu, kad vajadzējis apstrādāt grāmatzīmju kolekciju, starp autoriem bijis arī daudz Riharda Zariņa ekslibru. Tā sākusies viņas sastapšanās ar mākslinieku, tagad tapis plašāks pētījums, kas būs lasāms arī topošajā rakstu krājumā par Rihardu Zariņu.

Ekslibru zīmēšanai Rihards Zariņš pievērsās, papildinot zināšanas Minhenē un Vīnē, pēc atgriešanās Krievijā, kur uzsāka darbu Valstspapīru spiestuvē, atrada laiku arī grāmatzīmju mākslai, un viens ekslibris veltīts Pēterburgas Valstpapīru spiestuves bibliotēkai. Mūža laikā ir dažāds to cilvēku loks, kam Zariņš grāmatzīmes darina.

Pavisam Rihards Zariņš darinājis 74 grāmatzīmes. Un kā uzskata Anita Meinarte, tas ir daudz, zinot viņa darbības plašumu un daudzveidību.