Klejojot pa Kultūras rondo arhīvu, meklējām Ulža Bērziņa balsi - dzejā un atdzejojumos. Tā mēs atvadāmies no mūžībā aizgājušā dzejnieka.

No planetārā redzējuma civilizācijas vēsturē līdztiesīgi pastāvēt ir visi pasaules uztveres modeļi. Sarunā ar Guntaru Godiņu atzina Uldis Bērziņš, kurš ar saviem sakrālo tekstu un pasaules literatūras tulkojumiem tvēris pasauli vienoti, tās veselumā. Viņa laika ilgstamība ietver gan sekundi, gan mūžību.