Pandēmijas laiks ir veicinājis arī dažādus interesantus pētījumus, piemēram, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule ir pievērusies Reiņa un Matīsa Kaudzīšu Eiropas ceļojumiem un to aprakstiem, kas vienkopus pagaidām nav izdoti.

Kad pagājušajā nedēļā „Radio mazā lasītava” ceļoja uz brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju „Kalna Kaibēni”, kur kādreiz atradās pagastskola (Matīss Kaudzīte tur bija skolotājs, Reinis – skolotāja palīgs), kur uzrakstīti „Mērnieku laiki”, bet pats muzejs 2029. gadā svinēs savu simtgadi, mums gan par brāļu Kaudzīšu Eiropas plašuma skatījumu, gan muzeja sargātājiem laika gaitā stāstīja Aivars Ošiņš un Līva Grudule.