Lai cik liels vai mazs arī būtu Dziesmu un deju svētku dalībnieks, ne lietus, ne karstums nespēj mazināt Svētku gājienā iešanas prieku. Kaut arī oficiālais Svētku gājiens tika atcelts, tas nebija mazāk kupls, un šo īpašo brīdi XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos varējāt izjust arī "Kultūras Rondo" tiešraidē.

Raugi, rīdziniek,

Rēzeknes rakari ripo!

Rakstu rakstus

Rotaļājoties ripina.

Raujas riktīgi -

Risina Rāznas, Rušona rēbusus

Radošie rēzeknieši raženi rada, riekšavām rāda, rosīgi raida, reāli rullē....

Ar šādu skaitāmpantiņu pie mūsu mikrofona sveicam rēzekniešus, kurus svētkos pārstāv 669 dalībnieki.

Rēzeknes 1.vidusskolas apvienoto 5. – 12. klašu kori, vadītāja Svetlana Bilinska un viņas vadīto meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa”, kurš vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015” saņēmis augstāko pakāpi. Bet Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5. – 6. klašu tautas deju kolektīvs vadītāja  Inese Indriksone un Kristīne Kokoreviča ir deju kolektīvu skates laureāts. Laureāts ir arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas 1. – 4. klašu tautas deju kolektīvs – skolotāja Vineta Āboliņa… sarakstu varētu turpināt , bet pie radiobusiņa  folkloras kopa "Vīteri" un tās vadītāja Leila Rasima.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu tā varētu sacīt par dalībnieku skaita ziņā mazāko, bet labāko zēnu kori Latvijā. Pie mikrofona svētku uzvarētāji Zēnu koru A grupā - Dobeles Mūzikas skolas zēnu kora dalībnieki un diriģente Karīna Zandersone.

Otrdien finālkonkursā 23 pūtēju orķestru konkurencē A grupā žūrijas vērtējumā pārliecinošu labākā pūtēju orķestra sniegumu parādīja Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris Haralda Bārzdiņa vadībā, B grupā augstāko punktu skaitu saņēma Māra Martinsona vadītais Pāvula Jurjāna mūzikas skolas pūtēju orķestris, un C grupā augstāko punktu vērtējumu no žūrijas saņēma Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestris „Vivo”, kuru uz svētkiem sagatavoja Artūrs Kloppe, kuram šodien sūtām sveicienus. Bet pie Kultūras Rondo mikrofona orķestra diriģents Artūrs Grandāns un pūtēji…

Liepājas lidojums - 872 svētku dalībnieki. Laimīgs un dulls ir Liepājas dziesmu lidojums. Liepājas lauva - lidojuma pilots. Labākais lidotājs, līksms un lepns bezgala. Lai līgo Liepāja visai Latvijas laimei līdzi. Liepājnieki var lepoties ar orķestri: Liepājas BJC un Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri - vadītājs VALĒRIJS Šestilovskis un mažorešu grupu –vadītāja Aina Apene, var lepoties ar šā gadā skatēs iegūtajiem 1. pakāpes diplomiem. Defilē finālskatē iegūta 1. pakāpe. Atzinību pelnījuši arī Liepājas skolu koristi. Bet mūsu uzmanību piesaistīja Tautas deju ansamblis „Vaduguns” un folkloras kopa „Ķocis”, kuru veidotais videoklips „Kārumsiedvesmo” konkursā saņēma vislielāko atbalstu (2282 balsis). (Uzvarētāji balvā iegūst dziesmas ierakstu kopā ar Ralfu Eilandu, kā arī ceļojumu uz Stokholmu.) Šodien īpaši suminām Tautas deju ansambļa "Vaduguns" dalībniekus un vadītāju - Evu Krētaini un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopu “Ķocis” un vadītāju Solveigu Pētersoni. Šogad lepojas ar nopelnīto 1. pakāpi. Īpaši veicies “ķočiem” šogad ir stāstnieku, dziedātāju un anekdošu zinātāju konkursos. Lepojamies ar Katrīnu Madaru Stadgali, Francisku Annu Beļāni un Daigu Solovjovu.

Pirmo reizi Dziesmusvētku gājienā uzgavilējam  Bauskas novada Pamūšas speciālās internātpamatskolas ansamblim „Mušiņas”. Tā dalībnieki piedalījās   projektā "Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos" un dziedāja dziesmu „Rakstu rakstus Zemgalē”. Ansambli vada Māra Kampāne.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu tā varētu sacīt par dalībnieku skaita ziņā mazāko, bet labāko zēnu kori Latvijā.Pie mikrofona svētku uzvarētāji Zēnu koru A grupā - Dobeles Mūzikas skolas zēnu kora dalībnieki un diriģente Karīna Zandersone.

Pirmoreiz šeit Diasporas kolektīvi. Viņi līdz mums ir mērojuši 1950 kilometru. Tas ir attālums no Briseles līdz Rīgai. Sevi raksturo kā brašus, lustīgus un draudzīgus. Dziesmu un deju svētkos piedalās pirmoreiz. Pie mikrofona - Briseles latviešu dejotāji. Viņi svētkos pārstāv  3 bērnu grupas kopā  – 40 bērnu. Vadītāja  Dagnija Martinsone. 1. pakāpe C grupā.

Latvijas Radio Dziesmusvētkos sveic visus diasporas kolektīvus, kuri ieradušies no Austrālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas un Vācijas!   

Te arī bērnu deju kolektīvs „Minsteres Dancītis” un tā vadītāja Inga Pētersone.

Jums jājūt - Jelgavas jumti jūnija jasmīnos joko,

Jums jādzird - jelgavnieki Jāņu jampadracī jautri,

Jums jāredz - Jelgavas jaunieši jaunradē jestri,

Jums jāzina – jūlijā Jelgavas jaunieši jautrībā jūsmo,

Jums jāzina – jūlijā Jelgavas jauniešu jandāliņš joprojām jaudīgs!

Jelgavā 1895. gadā notika IV Vispārīgie latviešu Dziesmu un Mūzikas svētki. Tas pirms 120 gadiem. Par godu šai jubilejai šogad maijā notika dižkoncerts „Latvieša dziesma Jelgavas vārtos”. Suminām laureātus Apvienoto 5. -12. klašu vidusskolas meiteņu koru A grupā  – Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu kora “Spīgo” dalībnieces un  diriģenti Līgu Celmu-Kursieti. Svētkos Latvijas Radio sveiciens arī – Jelgavas novada apvienotā kora “Asni” dalībniekiem un diriģentei Anitai Lieknai. Viņi ir uzvarētāji  5. - 9. klašu koru B grupā.  Jelgavā ir arī "Vēja zirdziņš" un "Junda" -  dejotāji, kas "uzbūra-nobūra-piebūra un sabūra” bērnības sapņus un domas lielkoncertā "Līdz varavīksnei tikt". Pie mikrofona Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" jauniešu deju kolektīvu vadītāja Madlēna Bratkus un dejotāji. Madlēna ir arī  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle.

Muzicē Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopa "Ceiruleits" Annas Kārkles vadībā.

Jaunpiebalgā visi dejo!!! Šogad Deju svētku atlases skatēs no pieciem deju kolektīviem četri ieguva laureātu titulu, šajos svētkos pirmo reizi piedalās deju folkloras kopa "Piebaldzēni". Pie mikrofona kolektīvu vadītājas Dace Cicene un Lāsma Skutāne

Saruna ar Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas "Ceiruleits" dalībniekiem un viņu vadītāju Annu Kārkli.

Dziesmusvētkos suminām Lielvārdes mūzikas skolas 5. -9. klašu kori “Lielvārde” un viņu diriģenti Baibu Kleperi. Viņi Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos atzīti par vislabākajiem 5. -9. klašu koru A grupā. Piedalījās arī Garīgās mūzikas koncertā.

Pirmo reizi svētkos notika mūsdienu dejas lielkoncerts - “Te mēs es@m”, kura mākslinieciskā vadītāja ir Edīte Ābeltiņa, režisors Valters Sīlis un scenogrāfe Ieva Kauliņa. Edīte vada arī Salaspils kultūras nama deju grupu “Buras”. Vadītāja Edīte Ābeltiņa pie Kultūras Rondo mikrofona.

Sigulda svētkos sirsnīgi sveicina smaidīgos, staltos, sportiskos, starojošos, stipros, spēcīgos, satrauktos, strādīgos, spēlējošos, skatuviskos un stilīgos! Slavējam, samīlējam un suminam! Sigulda sūta savu sirdi!

Tautas deju kolektīva „Vizbulīte” vadītāja Indra Ozoliņa, kura līdztekus tam ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskā vadītāja, no 8 kolektīva sastāviem 7 sastāvi skatē ieguva laureāta pakāpi. Kolektīvs par savu vecmāmiņu vai omīti sauc Dainu Štālu, kura pirms 51 gada kolektīvu dibināja. Pie mikrofona Indra Ozoliņa un dejotāji…

Siguldas 1.pamatskolas zēnu kora un 5. -9. klašu kora vadītāja Evija Rozena skatēs ieguva I pakāpi, koru tradīcijas skolā ir veidotas, pateicoties skolotājai Olgai Jakānei. Siguldas 1. pamatskolas tautas deju kolektīvu „Purenīte” vada skolotāja Dzintra Fogele, šogad skatē iegūtas divas laureātu pakāpes.Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” deju studija „Sidrabiņš’ ieguva laureāta pakāpi, vadītāja Lilita Jansone.Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” skatē un defilē programmā ieguva I pakāpi, vadītāji Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš. Ilgus gadus kolketīvu vadīja skolotājs Andris Muižnieks. Siguldas ģimnāzijas Tautu deju ansamblis "Vizbulīte" - Indra Ozoliņa…(mākslinieciskā vadītāja).

Šeit pie Dailes teātra sveicam labākos no labākajiem - arī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas jaukto kori “Frekvence” un diriģentu Kasparu Vēveru. Viņi vislabākie Jaukto koru B grupā.

Goda virsdiriģents Jānis Erenštreits.

Jānis Purviņš – noslēguma koncerts….deju un kustību autors…

 Kultūras Rondo tiešraide no Dailes teātra izskan ar `Pūtēju polku…