Gaujienā Jāzepa Vītola „Anniņās” atklāta jauna terase, notiek Vītolēnu nometne un 24. jūlijā gaidāmi Vītolsvētki, turpinot Jāzepa Vītola iedibināto tradīciju atzīmēt dzimšanas dienu vasaras vidū Gaujienas “Anniņās”. Sazināsimies ar muzeja vadītāju Inetu Riepnieci.