Publisko bibliotēku darbs šobrīd ir pakārtots valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, kurus paredz Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošana. Kādus resursus bibliotēkas saviem lasītājiem piedāvā attālināti, pēc kādiem principiem tiek veidoti grāmatu krājumi un kādas lasītāju gaumes tendences bibliotekāri ir novērojuši pēdējo gadu laikā?

Kā skaidro Rīgas Centrālās bibliotēkas speciāliste Vineta Baško, publisko bibliotēku krājuma veidošanas principi ir līdzīgi visā valstī, jo šis krājums veido informācijas kopumu, kas ir paredzēts plašam lietotāju spektram, sākot ar vismazākajiem lasītājiem un beidzot ar senioriem. Zinātniskajās un valsts nozīmes bibliotēkās krājuma veidošanas principi būs citādi.

Ventspils Pārventas bibliotēkā ir aptuveni 2400 lasītāju un tā ir viena no septiņām pilsētas bibliotēkām. Kopumā Ventspils novadā informācijas pieejamību iedzīvotājiem nodrošina 13 vietējas nozīmes bibliotēkas. Plašā un laikmetīgi iekārotā Pārventas bibliotēka ir arī kultūras centrs, kurš uzņem koncertus, skolu izlaidumus un literāros lasījumus. Bibliotēkas vadītājai Solvitai Štekerhofai jautāju, pēc kādiem principiem tiek komplektēts viņas pārvaldībā esošais grāmatu fonds.

Pēc diviem gadiem Rēzeknes Centrālā bibliotēka svinēs 80 gadu jubileju. Vēl pilsētā darbojas 2. Bibliotēka un Bērnu bibliotēka, savukārt visā Rēzeknes novadā kopumā lasītājus pie sevis aicina 36 bibliotēkas, sākot ar Audriņiem un beidzot ar Radopoli Viļānos. Kā grāmatu krājumu komplektē Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, stāsta tās direktore Ruta Suseja.

Atgādinām par vēl vienu informācijas resursu, kurš ikvienam pieejams tīmeklī – Latvijas Nacionālās bibliotēkas platforma “Periodika.lv”, kurā iespējams iepazīties ar šobrīd visplašāko drukātās preses arhīvu digitalizētā formātā. Tāpat turpinās jaunu šķirkļu papildināšanas darbs Nacionālajā enciklopēdijā, vietnē “enciklopēdija.lv”.