Kā mākslas prakse un pētniecība viena otru papildina un iedvesmo profesionālās doktorantūras studijās? Saruna ar Diānu Zandbergu no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Ivo Briedi no Latvijas Kultūras akadēmijas un Mārtiņu Zuti un Andri Teikmani no Latvijas Mākslas akadēmijas.