Ievas Iltneres jaunākie darbi skatāmi Rīgā, galerijas “Māksla XO”telpās. Izstādei dots nosaukums „Implants” un tā noslēdz tēmas ciklam, kas aizsākts un risināts izstādēs “Ne vien, bet arī” (2014) un “Bābele” (2015) – šajā pašā galerijā. Trīs izstādes trīs dažādos gados – tā ir Ievas Iltneres pasaules izjūta. 

“Tas ir ļoti sarežģīts pasākums. Mājās gleznoju, zinu, ka būs abās zālēs, cik varēs lielās bildes izlikt, bija doma, ka maziņie palīdzēs lielajām,” par to, kā top izstāde, kā gleznas sakārtojas tā, kā tās ir redzamas izstādē, stāsta Ieva Iltnere. “Bet mājās nav iespēja visus darbus apskatīties kopā. Man ir ideja, ko gribētu, kam blakus likt, Kad atved uz galeriju, sākas cita opera... Tad notiek nēsāšana.”

“Kad sāc domāt apmēram pirms diviem gadiem par izstādi, man vienmēr ir svarīgi, ka tās ir ne tikai gleznas – viena, otra, trešā. Bet viņam ir kopīgs virsraksts, vienota ideja. Ideja ir implants jeb stāsts, ka mūsu vizuālajā uztverē vai arī garīgajā ielaužas kaut kas no malas. Tā varētu būt informācija vai reklāmas posteris,” izstādes ieceri raksturo māksliniece.

“Ideja galvā ir viena lieta, tad jāpārvar materiāla pretestība un jāpadara tas redzams, nākamais ir formas jautājums, kādā veidā to attēlosi. Ar savu pieredzi zinu, kādu gribu to, svarīgi, lai pa gabalu bilde ir skaidra un uztverama un tad, ja cilvēkam ir laiks un viņš pienāk tuvāk, viņš var atrast vēl kādus sīkas detaļas, ieslēptas mīklas vai jokus,” turpina māksliniece.

Ieva Iltnere ir pateicīga galerijas “Māksla XO” vadītājai par palīdzību izstādes iekārtošanā, savukārt pati Ilze Žeivate atzinīgi vērtē mākslinieces veikumu.

“Ieva Iltnere ir īpaša gleznotāja Latvijas mākslas vēsturē. Ievas rokraksts izceļas ar savu unikalitāti ne tikai Latvijā, jebkurā starptautiskā glezniecības skatē viņa piesaista skatītājus, kurus interesē sižets un valoda, kurā viņa runā. Tāda aristokrātiska elegance, kā balerīna pasniegtu savu stāstījumu. Izkopusi smalku, filigrānu rokrakstu, ar vieglu ironiju,“ raksturo Ilze Žeivate. “Viņas darbos parādās pasaules politiskās vēsmas, nevis ar traģiku, bet ar vieglu ironiju, ka tā ir dzīve, kas jāpieņem, vienalga, cik tas ir traģiski. Ieva savos darbos visu prot parādīt skaisti – ar skaisto un estētisko.”

Ievas Iltneres gleznieciskais skaistums ir īpašs. Vārdam skaists ir tikpat daudz nozīmju, kā viņas gleznām. Ievas Iltneres darbu izstāde „Implants” galerijā "Māksla XO" skatāma līdz 30.maijam.