Karadarbība pasaules kinematogrāfā ir viena no pašām ietekmīgākajām dramaturģiskajām formām – ienaidnieki, savējie; komandieri, padotie… Un pāri visam – gan morālās, gan ētiskās dilemmas, kaut gan mērķis taču katram iesaistītajam ir viens… Brīvība. Karavīra tēlu un, līdz ar to, arī vīrišķības ideju Latvijas kino savā pētījumā “Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino” analizē kinozinātniece Inga Pērkone.

Trešajā Ingas Pērkones grāmatas cēlienā “Vīrietis kā izrāde” pētīts dzimumu samērs kino profesijās Latvijā un izdomātajos ekrāna tēlos, raksturoti aktieri un filmveides paņēmieni, ar kuriem uz ekrāna konstruēti vīrišķības simboli. Cik liela nozīme šajos konstruktos bija ideoloģiskajām nostādnēm, kuras ietekmēja mākslas procesu virzību, šajā gadījumā - kino?