Ruta Štelmahere iepazīstina ar savu jauno dzejoļu krājumu "Kalps".

Šis ir ceturtais Rutas Štelmaheres dzejoļu krājums. Tajā apkopotas dzejnieces un gleznotājas poētiskas pārdomas un novērojumi, kas radušies apceļojot ar stāstiem bagātas Latvijas vietas, īpaši muižas.

“Šajā grāmatā organiski saplūst Rutas Štelmaheres  dzejnieces un  gleznotājas Dieva dotie spēcīgie talanti. Ar mākslinieces aci un jūtīgu sirdi uztverta un nevainojamā izteiksmē atveidota mūsdienu Latvija, tās  cildinātas un necildinātas vietas un cilvēku likteņi. Krājums patiešām ir mākslinieciski izcils un tematiski pirmreizīgs,” krājumu raksturo Jānis Rokpelnis.

Māksliniece un dzejniece Ruta Štelmahere dzejoļus publicē kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi “Ieskaties sēklai acīs” (1998), “Klēpis” (2011), par kuru autore saņēma Latvijas literatūras gada balvu, un “Krekls” ("Neputns", 2016),  kurš saņēma nomināciju Latvijas literatūras gada balvai. Štelmaheres dzeja tulkota un izdota angļu, krievu un spāņu valodā.

Rutas Štelmaheres krājumu "Kalps" izdevis apgāds “Neputns”.