Kultūras un veselības attiecības. Labbūtības jēdziens un kā tas īstenojas dzīvē. Dažas praktiskas iniciatīvas un izpratnes veidošana valsts līmenī. Arī par to saruna Kultūras rondo. Studijā: Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta vadītāja Dace Resele, asociācijas „Skaidrs” un Eduarda Veidenbauma muzeja Kalāčos projekta „Vairāk Gaismas” vadītāja Inga Surgunte un Elīna Bērziņa, Izglītības un pieejamības daļas vadītāja Latvijas Nacionālās mākslas muzejā.

24. novembrī mākslas, kultūras un veselības nozaru praktiķi, eksperti un politikas veidotāji no visas Eiropas tiešsaistē izgaismos kultūras potencionālu veselības un labbūtības uzlabošanā. Projekts KultūraVeselībai (CultureForHealth) ir publicējis ziņojumu, kas sevī ietver gan darbības jomas pārskatu ar vairāk nekā 300 zinātniskiem pētījumiem par kultūras nozīmi indivīda un sabiedrības veselībā un labbūtībā, gan Eiropas mēroga politikas rekomendācijas.