Biedrība “Domus Rigensis” un mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis kā dāvinājumu saņēmuši vācbaltu meitenes Dagmāras Kopfštāles dienasgrāmatu, kurā bērna acīm fiksēts Latvijas valsts tapšanas laiks un Pirmais Pasaules karš. Dienasgrāmatu ar domu, ka ieraksti palīdzēs izprast, kādi bijuši apstākļi, kuros tapa Latvijas valsts, dāvinājuši Dagmāras Kopfštāles mazbērni.

“Latvijas vēstures dziļumi ir vēl neapgūts lauks, šajā gadījumā mēs simtgadi svinot, atklājam arvien jaunus kultūras slāņus, kuros iedziļināties,” Kultūras Rondo atzīst Ojārs Spārītis. Viņš ir gandarīts, ka vācbaltiešu pēcteči ir ar mieru dalīties ar savām relikvijām.

“Tā pie manis ir nonākusi Dagmāras Kopfštālas, Rīgas baltvācu sīkpilsoņu ģimenes atvases, skolnieces Vācu ģimnāzijā, dienasgrāmata, kuru viņas mazbērni pārrakstījuši datorā, uzdāvināja arī oriģinālu,” turpina Spārītis.

Pusaugu meitene dienasgrāmatu sākusi rakstīt 1917. gada pavasarī un grib izlikt savas emocijas uz papīra.

“Viņa mēģina tvert visu, izskatā, ka domā pieauguša cilvēka domas un raksta ar pieauguša cilvēka vārdiem, jo viņa redz, kas apkārt mutuļo. Tā ir dzīves patiesība, kurā vērts iedziļināties arī vēsturniekiem. Es esmu tikai tiltiņš uz šo patiesību,” norāda Spārītis.

Spārītis atklāj, ka viņš ar dienasgrāmatu decembrī iepazīstinās pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tāpat viņš saņēmis vairākus pamudinājumus no izdevniecībām to publiskot latviešu valodā.

“Varbūt izdevums jāveido kā neliela enciklopēdija, kurā Dagmāras Kopfštāles dzīsla būtu centrālā,” analizē Spārītis.

Grāmata varētu būt izdevums trīs valodās – vācu, latviešu un krievu.