„Kultūras rondo” nedēļas norišu apskatā iekļausies Līvu gada notikumu kalendārs sarunā ar Līvu Savienības vadītāju Ievu Ernštreiti un kultūras darbinieku Valtu Ernštreitu, jo 6. augustā Mazirbē notiks gadskārtējie Lībiešu svētki «Līvi starp zemi un jūru».