Liepāja – Latvijas galvaspilsēta. Par Rasas Bugavičutes-Pēces teatrālo versiju notikumiem, kas rasti 1919. gada periodikā un kas norisinājušies Liepājā, kamēr tur atradās Latvijas pagaidu valdība, Kultūras Rondo studijā saruna ar iestudējuma režisoru Valteru Sīli, bet ar dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci un aktieriem Lauru Jerumu un Rolandu Beķeri tikāmies pēc izrādes Liepājā.

“Tas laiks ir bijis neprātīgs. Veidot tādu monumentālu bildi tam laikam, konsekventu skatu par šo laiku, ir jāpiever daudz kam acis, lai to panāktu,” atklāj Valters Sīlis. “Svarīga likās un saistībā ar mūsdienām arī cilvēku saikne ar politiku un kādu iespaidu uz cilvēku dzīvi atstāj lielie notikumi, cik bieži cilvēki spēj nedefinēt, ka tam ir saikne ar to, kas notiek globāli. Tad meklēt interesantus atgadījumus un mirkļus.”