Vēl arvien iepazīstam Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu, un šodien dodamies tālāk tehnoloģiju attīstībā – proti, izzināsim fotonegatīvu krājumu, kura daļa ir iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane.

Fotonegatīvu kolekcija ir viena no muzeja lielākajām un izmantotākajām kolekcijām. Kopumā tās ir vairāk nekā 140 tūkstoš vienības – uzņēmumi, kuri aptver laika periodu no 19.gs. otrās puses līdz pat 21. gadsimtam, kad savu uzvaras gājienu sāka digitālā fotogrāfija. Uzņēmumu spektrs ir plašs – gan lauku ļaudis, gan pilsētu un muižu iedzīvotāji.

Fotonegatīvu piemēri apskatāmi ne tikai Muzeju krātuvē, bet arī  Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā.