Iniciatīvas „Mākslai vajag telpu” Vasaras mājā Esplanādē šonedēļ atklāta trešā izstāde no izstāžu cikla “LMA100”. Tā veltīta metālmāksliniekam un metālmākslas pedagogam Jurim Gagainim. Viņš gan Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju, gan studentu atmiņās palicis kā punktuāls un principiāls speciālists, kuram īpaši svarīgi bijis, lai viss būtu „savās vietās” – sākot no instrumentiem un beidzot ar estētiskiem uzskatiem.

Savu interpretāciju par Juri Gagaini jaunajā izstādē piedāvā dizainere, Funkcionālā dizaina katedras pētniece Liene Jākobsone kopā ar saviem studentiem Rūtu Jumīti un Alvi Berngardu.

Izstāde, kura šobrīd skatāma kultūrvietā „Mākslai vajag telpu” Esplanādē, un kura veltīta metālmāksliniekam un pedagogam Jurim Gagainim nav biogrāfisks izklāsts ar viņa darba piemēriem. Tā ir triju mākslinieku versija par viņa rakstura iezīmēm, kuras strikti neiedalīt ne sadzīviskā, ne mākslinieciskā kontekstā. Viena no šīm iezīmēm ir mākslinieka sevišķā mīlestība pret kārtību, kas it īpaši izcēlusies viņa darbnīcā – tūkstošiem instrumentu atradās īpaši tiem sarūpētā vietā viņa darbnīcā, tie visi bija sarindoti pēc tipiem vai izmēriem, vai arī pat tikai viņam vien zināmiem kritērijiem.

Strādājot pie izstādes koncepcijas, autori sapratuši, ka šai kārtībai pašai par sevi piemīt liela estētiskā vērtība un tas ir tieši tas, ko viņi vēlas panākt, veidojot savu interpretāciju par Gagaiņa darba stilu un pieeju. Instalācijas izveidē izmantotas Latvijā tapušas kompozītflīzes, kas ir jauns dizaina materiāls, no kura mērogā 1:1 atveidoti mākslinieka izmantotie darba instrumenti.