Par mākslu kā pētniecību un sadarbību ar zinātni; par mākslas mainīgo lomu sabiedrībā šī gada festivālā “Open Fields” jeb “Atklātie lauki” aicina pārrunāt mākslas un zinātnes festivāla rīkotāji. Kultūras Rondo studijā par vērienīgo izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un starptautisko konferenci stāsta RIXC jauno mediju kultūras centra māksliniece un pētniece Rasa Šmite un māksliniece Paula Vītola.

Laikmetīgas un tīklotas atbildes uz pārmaiņām Eiropas ģeofizikālajā, sociāli politiskajā un kultūras ainavā. Tā šogad sevi piesaka RIXC mākslas un zinātnes festivāls, kas ar nosaukumu “Open Fields” – jeb “Atklātie lauki” norisināsies no 29. septembra līdz 1. oktobrim Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Konferences galvenais problēmu lauks ir māksla, kas atrodas uz robežas ar zinātni un tehnoloģijām, šobrīd digitālās tehnoloģijas jebkurā mākslas jomā izmanto.

"Digitālās tehnoloģijas vairs nav avangards pats par sevi, lai māksliniekam ar tām būtu aizrautīgi strādāt, kā tas bija 20. gadsimta 90. gados, kad RIXC organizēja festivālu „Māksla + Kominikācijas”," raidījumā Kultūras Rondo atzīst Rasa Šmite.

"Šogad festivāls „Open Fields” jeb „Atvērtie lauki” atrodas starp divām mākslas radīšanas praksēm. Viena no tām ir jauna tendence, kas pēdējā desmitgadē pasaulē parādās, ir mākslas pētniecība. Kad māksla ienāk augstākā līmeņa akadēmiskās studijās, arvien vairāk mākslinieku grib studēt doktorantūrā. Tieši mākslinieku praktiķi to grib darīt. Taču arvien trūkst metodoloģijas, kā arī Latvijā vēl nav apstiprināts, ka drīkst būt šāda praktiskā doktorantūra."

"No otras puses ir daudz neatkarīgo mākslinieku, tāpēc konferencē arī runās, kā apvienojas māksla, kuru studē arvien augstākos līmeņos kopā ar zinātniekiem un tehnoloģijām, ar mākslu, kas pastāv dažādu kopienu līmenī, sociāli aktīvā līmenī. Saprast, kā varam līdzās pastāvēt, kur māksla šobrīd atrodas, it īpaši digitālā mākslā, kas vairs nav kā atsevišķa nozare," turpina Šmite.

"Open Fields" konferenci papildinās vērienīga starptautiska izstāde, kas norisināsies no 30. septembra līdz 2. novembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālēs. Festivāla izstādē būs apskatāmi ap 25 mākslinieku un dizaineru mākslas darbi, kas izaicina mūsu priekšstatus par mākslu un laikmetīgo estētiku, kombinē dažādus medijus, zināšanas un pētījumu laukus, kā arī interpretē un vizualizē zinātniskus, sociālus un kultūras datus jaunā un jēgpilnā veidā.

Paula Vītola šajā izstādē piedāvā instalāciju „Gaismas tikls” kas ir darbs sērijā par komunikācijas metodēm, aplūkojot mākslu kā mediju. Instalācija „Gaismas tikls” ir primitīvs modelis tam, kā darbojas internets - ar lampiņas palīdzību komunicē divi datori, mēģina nosūtīt ziņojumus.