Apgādā "Neputns" klajā nākusi Dmitrija A. Prigova dzejas izlase “Manas dzīves laikā”, kuru sastādījis un atdzejojis Ilmārs Šlāpins, ar kuru tiekamies "Kultūras Rondo" studijā.

Mākslinieks un skulptors Dmitrijs Prigovs (1940–2007) ir viens no spilgtākajiem krievu dzejniekiem – Maskavas konceptuālisma skolas pārstāvjiem, disidents, kas padomju laikā publicējies vien ārzemju izdevumos. Par atklāti ironisku un dzēlīgu politisko dzeju ticis represēts, pēc publiskas uzstāšanās 1986. gadā piespiedu kārtā ievietots psihiatriskajā klīnikā, no kurienes izlaists tikai pēc ietekmīgu padomju un ārvalstu literātu iejaukšanās.

Krājuma atdzejotājs un sastādītājs Ilmārs Šlāpins:

“Prigova dzejai raksturīgs ironisks konceptuālisms, stilizācija un naivisma elementu izmantojums, viņa tekstos kariķēts padomju oficiozās valodas stīvums un plakātiskums, uzsvērtā moralizācija.

Viens no Prigova dzejas uzdevumiem bija dekonstruēt sastingušas domāšanas struktūras, izvēloties ne tikai padomju sabiedrības kolektīvos aizspriedumus, bet arī filozofiskus, reliģiskus un estētiskus motīvus, dodot lasītājam iespēju “turpināt” uzsākto darbu un ieguldīt lasīšanas procesā noteiktu intelektuālu piepūli.”