Galerijā „Māksla XO” aplūkojama Ilmāra Blumberga 80. jubilejai veltīta izstādi “Kalpotājs”. Par simbolisko Kalpotāja tēlu, kas kļuvusi par atpazīstamāko Ilmāra Blumberga zīmi, Kultūras rondo saruna ar galerijas “Māksla XO” vadītāju Ilzi Žeivati.

"Lielākā daļa izstādes darbu nekad nav bijuši izstādīti, jo Blumberga daiļrade ir ļoti apjomīga. Ilmār Blumbergs nestrādāja kādai vienai konkrētai izstādei, viņš katru dienu gāja uz darbnīcu un strādāja ļoti daudz," atklāj Ilze Žeivate.

"Katram cilvēkam, kurš zina Blumberga Kalpotāju, būs interesanti, jo

viņš ieraudzīs no jauna Kalpotāja figūru. Tā uzrunā arī mūs, kāpēc viņa ir tāda, kā ir? Un ir tas, ko mākslinieks ir gribējis pateikt. Mēs aizdomājamies par sevi un šo zīmi, ko tas nozīmē mums, ko tas nozīmē pašam māksliniekam. Ko nozīmē šī saliektā figūra, vai tas ir kalps, vai tas ir pielūdzējs, vai tas ir lūdzējs, vai viņš pasaka kādam paldies. Daudz var domāt, tikai uz vienu darbu vien skatoties," turpina Ilze Žeivate.

„Tā radās 1993. gada rudenī, strādājot pie darbu grupas ar nosaukumu “Zīmes”. Izsmeļoša skaidrojuma man nav, taču intuitīvi jūtu, kaut kas tur ir arī no manis. Es uzzīmēju, saturs jādod jums. Visu, ko domāju vai par ko nemaz nedomāju, izstāstīt nevajag un nemaz arī nevar. Jā, reizēm tā ir Kalpa figūra. Reizēm tā izskatās pēc Kunga – Dabas pielūdzēja. I tā, i tā. I stiprais, i vājais. Ambivalenta figūra. Reizē Lūdzējs, reizē Pielūdzējs. Spēka atsperes turētājs pirms sprādziena mirkļa vai tukšo gliemežvāku meklētājs pie jūras. Varbūt šaubu spēlētājs smiltīs?

Dažreiz man liekas, ka tas esmu es pats, kad darba dienas beigās, ejot ārā no darbnīcas, nedaudz pieliecos un klusi pasaku – paldies. Nezinu kam. Tam. Jā, kam ir vērts kalpot? Mīļais cilvēk, vērts ir dzīvot! Par to ir izstāde,” Ilmārs Blumbergs intervijā Anitai Vanagai.

Ilmāra Blumberga daiļrade sakņojas vispārcilvēcisko patiesību meklējumos, jautājumos un atbildēs mūsu esībai uz zemes. Cilvēks atrodas mūžīgā miera meklējumos, kuru sākumā jāatrod sevī, tikai pēc tam pārnesot to uz ģimeni, sabiedrību un valsti. Viņš pats ir izteicies, ka galvenie tēli viņa darbos ir Mīlestība, Nāve un Dievs.

Izstāde "Kalpotājs" apskatāma līdz 26. augustam.