Pirmiedzīvotāju valodu apguve, pārmantošana, digitālā vienlīdzība un tiesiskais statuss. Ko šie ANO apstiprinātie virzieni nozīmē lībiešu valodai? Kultūras rondo tiekamies ar LU Lībiešu institūta direktoru Valtu Ernštreitu un vadošo pētnieci Guntu Kļavu.