Kāpēc varam teikt, ka gleznotājs Voldemārs Zeltiņš divdesmitā gadsimta sākumā bija radikālais ekspresionists? Kuros darbos visvairāk izpaudās viņa savdabība un kāpēc mākslinieks palicis otrajā plānā? Kultūras rondo studijā - monogrāfijas “Voldemārs Zeltiņš” autore, mākslas vēsturniece Kristiāna Ābele.

Apņēmīgu pētījumu rezultātā ir tapusi pilnvērtīga leģendārā mākslinieka Voldemāra Zeltiņa monogrāfija, kas ietver gan laikmeta un radošo centienu raksturojumu, gan 20. gs. sākuma jauno literātu un mākslinieku bohēmu, gan ieskatu paša Voldemāra Zeltiņa dzīves gaitās, gan plašu atstātā mākslas mantojuma analīzi un vērtējumu. Grāmatā ietverti visi līdz šim apzinātie Voldemāra Zeltiņa darbi. Tukšums grāmatplauktā, kas līdz šim disonējis ar mākslas vēsturnieku atziņām par Voldemāru Zeltiņu, nu ir aizpildīts.

Grāmatu izdevis apgāds "Neputns".