Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas programmā “Radošās industrijas” nosvinēts pirmais bakalaura izlaidums. Kā attīstās starpdisciplinārā studiju programma, kurā Latvijā pirmoreiz sagatavoti radošo industriju uzņēmēji, cilvēki ar pamatīgu kultūrizglītības bagāžu, kuri vienlaikus saprot arī uzņēmējdarbības principus, pārzina biznesa modeļus un spēj saskatīt un pamatot kultūras pienesumu uzņēmējdarbībai, vaicājam Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētajam profesoram Denisam Ščeulovam, kurš RTU ir Radošo industriju programmas direktors, un Latvijas Kultūras akadēmijas docentei Agnesei Hermanei, viņa ir Radošo industriju programmas direktore Latvijas Kultūras akadēmijā. Uzklausām arī absolventes Aivu Streļču un Kristu Skudru.

"Pārsteidza un iepriecināja RTU lielā atsaucība, kad ierosinājām veidot kopīgo programmu. Visus trīs gadus sadarbība bijusi veiksmīga," gandarīta Agnese Hermane.

Hermane atzīst, ka šie trīs gadi bijusi interesanta un vērtīga pieredze ne tikai studentiem, bet arī mācībspēkiem, jo divām tik dažādām augstskolām ne vienmēr sadarboties ir viegli. Katrai ir savas tradīcijas un iekšējā kultūra un tagad viss jāmaina, lai šajā programmā darbotos kopā.

Studijas šajā programmā uzsāka 31 students un tikai trīs tās pameta.

"Domāju, ka divu augstskolu piedāvājums ir tik bagāts un daudzpusīgs, ka studentiem tas lielas ļoti vilinošs satura un arī infrastruktūras ziņā," uzskata Deniss Ščeulovs.

Studentiem bija ne tikai dubulta slodze, apgūstot radošās industrijas un uzņēmējdarbību, bet arī dubultas iespējās.

"Viņi var izmantot "Erasmus" programmu divas reizes, var izmantot visas iespējas, ko piedāvā abas augstskolas. Programmas uzbūve intensīva. Divas prakses - radošā un uzņēmējdarbībā. Tas, ka viņi atklājuši, ka vairāk ir biznesa cilvēki, ne radošie, arī ir ļoti labi. Viņi var strādāt parastā uzņēmumā, gan radošā," vērtē Ščeulovs.

Savukārt Hermane norāda, ka absolventi šobrīd jūtas nedaudz apjukuši, taču viņiem ir ļoti plašas iespējas, ko tālāk darīt. Viena no tām - turpināt studijas maģistrantūrā.

"Šobrīd likumdošanas procesā ir kopīgā RTU un LKA maģistra studiju programma "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments"," atklāj Hermane.