“Svētki esam mēs!” - Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziedundejo2021 atklāšana. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikumi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Latvijas Radio 1 dodas uz svētku norises epicentru – Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur tiekas ar svētku dalībniekiem un uzklausa organizatorus, rādot svētku tradīcijas krāsainību un iezīmējot arī soli pretim nākamajiem svētkiem 2025. gadā.

Aizraušanās ar teātri, ar folkloru; muzicēšanu ansamblī vai pūtēju orķestrī, dejošanu popgrupā vai tautas deju kolektīvā, tērpu radīšana. Uzskaitījumu varētu turpināt, jo par to, cik dažādi mūsu bērni var piepildīt savu brīvo laiku un gūt prieku par to pārliecināsimies šodien: Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises "Svētki esam mēs" atklāšanā.

Par svētku ieceres transformāciju un norisēm stāsta Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Brīvdabas muzeja projekta “Svētki esam mēs” vadītāja Dace Jurka, Brīvdabas muzeja projekta “Svētki esam mēs” programmas režisors Sandis Kalniņš.

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ir viens no senākajiem orķestriem Latvijā, tas dibināts 1953. gadā. Šobrīd tas apvieno muzicēt gribētājus no visa novada. Orķestris šodien atklās svētkus Brīvdabas muzejā. Sarunājamies ar Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē vadītāju Alūksnes novada vidusskolas direktori Ilzi Līviņu un orķestra mūziķiem Evelīnu un Evertu, kas atklāj, kā bijis mācīties defilē tiešsaistē.

Par folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” norisēm stāsta folkloriste, projektu koordinatore Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā Valsts izglītības satura centrā Māra Mellēna un programmas “Rotā saule, rotā bite” muzikālā vadītāja, folkloras kopas “Kokle” vadītāja Dina Liepa. Sarunā iesaistās arī kopas “Kokle” dalībnieki.

Par teātra spēlēšanu un izrādes veidošanu zoom stāsta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā, Spīdolas teātra vadītāja Indra Soika-Dreimane un teātra dalībnieki Evelīna Annija un Edvards.

Uzklausām XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Radi Rotājot” vadītāju Sandru Miezi.

Brīvdabas muzejā savus tērpus demonstrēs Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas audzēkņi. Tā kā šajā skolā mācās bērni ar dzirdes traucējumiem, tad par viņu radītajām kolekcijām pstāstīs apģērbu modelēšanas un šūšanas pulciņa "Tērpu laboratorija” vadītāja Raita Stepāne un pulciņa skolotāja Laura Stepāne.

Par modernās dejas klatbūtni dziesmu un deju svētkos stāsta Mūsdienu deju projekta vadītāja Inese Leoho-Čudare.

Pie Radio mikrofona ir Rūjienas kultūras nama vokāli instrumentālā ansambļa “Atestāts” vadītājs Kaspars Berklāvs un viņa audzēkņi Elisa un Jānis.

Arfiste un koklētāja un svētku mūzikas programmas koordinatore Ieva Šablovska stāsta par koncertiem reģionos.

Iepazīstamies arī ar Dāvi un Paulu no vokāli instrumentālās grupas “Deep Silence” no Lejasciema un Aizkraukles novada interešu izglītības centra mūzikas studijas dalībniecēm Emīliju, Ingūnu un Paulu.

Satiekamies ar bērnu vokālās studijas “Knīpas un Knauķi” vadītāju Sanitu Sējāni un viņas audzēkņiem un  ar vokālās studijas “Smaidiņi” dalībniekiem no Mazsalacas.

Uzrunājam Agru Bērziņu no Valsts izglītības satura centra.

Šodien svētki skan ne tikai Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, no kura raida Latvijas Radio, bet arī Rēzeknē pie koncertzāles "Gors", Kuldīgā pie Ventas rumbas un Jelgavā pretī Jelgavas pilij.