„Strēlerte un divi Johansoni” – par trim vienas ģimenes jubilāriem – dzejnieci un tulkotāju Veroniku Strēlerti, kuru atminamies 110. jubilejā, esejistu, kultūrvēsturnieku un grāmatnieku Andreju Johansonu, kuru pieminām simtgadē, un dzejnieku un mūziķi Pāvilu  Johansonu, kuru suminām 75. dzimšanas dienā, Kultūras rondo saruna ar viņu radošā mūža pārzinātājiem. Raidījuma viesi: Stokholmas Karaliskās bibliotēkas vecākais akadēmiskais bibliotekārs pētniecības jautājumos Jānis Krēsliņš, Anna Egliena, kura ilgus gadus bijusi Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja galvenā fondu glabātājā, un literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe.

Šajā nedēļa Rīgā arī norisinājās zinātniski literāri muzikāla konference "Strēlerte un divi Johansoni", kas veltīta visiem trim jubilāriem – dzejniecei un tulkotājai Veronikai Strēlertei (1912–1995), esejistam, kultūrvēsturniekam, grāmatniekam, reliģiju un mitoloģijas pētniekam, dzejniekam Andrejam Johansonam (1922–1983) un dzejniekam, skolotājam un mūziķim Pāvilam Johansonam (1947).