Starptautiskajā dzimtās valodas dienā – 21. februārī, godā celsim lībiešu valodu un varēsim tiešraidē piedalīties lībiešu valodas mācību stundā, ko rīko Latvijas Universitātes Lībiešu institūts. Arī Kultūras Rondo šajā nedēļā skan lībiešu valoda. Valts Ernštreits piedāvā dzejas ierakstu lībiešu valodā. Pēteris Kāpbergs (Pētõr Kīnkamäg) lasa dzejoli "Dzimtā jūrmala".