Dzejnieks un valodnieks Valts Ernštreits iecerējis izstrādāt daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu. Kāpēc varam teikt, ka tā būs eksperimentāla, skaidrojam Kultūras rondo studijā kopā ar Valtu Ernštreitu.

Valts Ernštreits skaidro, ka iecere, kas guvusi arī atbalstu valsts pētījumu programmā, ir būtiska valodas attīstībai un saglabāšanai.

2012. gadā iznāca lībiešu - igauņu - latviešu valodas vārdnīca. Tagad tā ir pieejama arī elektroniski, taču mūsdienu prasības rāda, ka daudzas lietas ir jāattīsta un daudzas lietas arī šajā vārdnīcā nav.

"Tas šobrīd vārdu saraksts ar tulkojumiem un piemēriem," uzskata Valts Ernštreits.

"Ir divas lietas, ko jaunajā projektā cenšamies risināt. Viena lieta, mēs redzam kā vārds jāraksta, bet nezinām, kā tas skan. Tā ir jaun a funkcionalitāte, ko plānojam tuvākajos trijos gados iedot, lai visa šī vārdnīcas no rakstītā pārvēršas par skanošo vārdnīcu," iepazīstina Valsts Ernštreits.

Pie katra piemēra būs dzirdams, kā tas lībiešu valodā skan, kā to izrunā.

"Otrs virziens, pie kura strādājam, lai lībiešu valoda būtu pieejama starptautiski," norāda Valts Ernštreits. Iecerēts pievienot visai vārdnīcai angļu sadaļu, lai būtu pieejama arī lībiešu - angļu vārdnīca, jo ir starptautiska interese par valodas pētniecību.

Trešais mērķis – mūsdienās, lai varētu saglabāt lībiešu valodu, apgūt un lietot, ir daudzi vārdi, termini, kas jāpievieno, lai cilvēki varētu sazināties. Tas ir arī valodas attīstības un standartizācijas jautājums.

Vēl domāts nākotnē veidot pareizrakstības rīkus, ko palīdzēs izstrādāt somu kolēģi, Tartu universitātes kolēģi mēģinās radīt automātiskas tulkošanas rīku no lībiešu valodas.