Top jauna Okupācijas muzeja ekspozīcija. Kultūras Rondo sazināsimies ar muzeja vēsturnieku Kārli Dambīti un dizaineri Ingūnu Eleri.

"Man ir svarīgi, ka šajā ekspozīcijā es savām meitām varu stāstīt stāstus, sarunāties caur ekspozīciju ar saviem bērniem, ar saviem vecākiem par savu vecvecāku likteņiem un kāpēc tās ir tā. Un rosināt, lai arī citas ģimenes veic šo sarunu ar ekspozīcijas starpniecību," topošo ekspozīciju raksturo Inguna Elere.

"Simboliski centīsimies parādīt, ka viena lieta ir tas, kā tas no ārpuses ir izskatījies, cita - cik svarīgi redzēt, kas notika iekšā, kā okupācijas varas varas pakļautās valstis tika šķeltas un iznīcinātas, kā tika šķeltas un iznīcinātas ģimenes un sabiedrība. Tas bija viens no okupācijas varas mērķiem, likvidēt to sabiedrību, kāda tā bija pastāvējusi Latvijā un pārējās okupētajās zemēs līdz Otrajam pasaules karam," norāda Kārlis Dambītis.

Viņš arī vērtē, ka "zināmā mērā ēka pati par sevi būs kā simbols. Muzeja pārbūves gaitā atklājas, cik konstrukcija ir nestabila un sagrauta no iekšienes, lai gan no ārpuses tas izskatījās ļoti skaisti, gluži kā Padomju Savienība, kas no ārpuses izskatās liela un varena, bet iekšienē pati sevi sagrauž un rada nepatīkamus pārsteigumus".