Drīzumā apgāds "Neputns" laidīs klājā apjomīgu izdevumu "Uga Skulmes kritiskie raksti. 1921-1940".

Nacionālās enciklopēdijas šķirklī Uga Skulme lasām: gleznotājs, zīmētājs, mākslas kritiķis, ilustrators, pedagogs, nozīmīgs latviešu klasiskā modernisma pārstāvis. Kultūras Rondo mākslinieka 125.dzimšanas dienā interesēsimies par Ugas Skulmes publikācijām. Par gaidāmā izdevuma publikāciju saturu un nozīmību stāsta rakstu apkopotāja Astrīde Skulme un mākslas zinātniece Stella Pelše, kura rakstījusi priekšvārdu izdevumam.

"Galvenokārt šo milzīgo rakstu kopumu, kur ir recenzijas ceļojumu apraksti, mākslas darbu analīze, teorētiskas apceres, ir mēģināts sadalīt vairākās daļās. Piemēram,  teorētiskie pamati, recenziju spektrs," norāda Stella Pelše. "Recenziju spektrā glezniecībai ir galvenā loma. Skulme ir daudz rakstījis arī par tēlniecību, par grafiku, arī grāmatu mākslu."

Rakstu apkopotāja Astrīde Skulme, Uga Skulmes dēla Jurģa Skulmes dzīvesbiedre, vērtē, ka darbs būs noderīgs plašai sabiedrības daļai, tiem, kas seko mākslas norisēm, kas interesējas par mākslas norisēm iepriekšējā periodā.

Laika periodā no 1921. gada līdz 1940. gadam Uga Skulme rakstījis dažādiem preses izdevumiem. Savulaik mākslinieka dēls Jurģis Skulme visus mēģinājis savākt.

"Mājās bija avīžu izgriezumi jau no pirmajām publikācijām, kas 1921. gadā bija. Arī mēnešraksts "Daugava", kurā liels skaits Uga Skulmes publikāciju, bija mājās. Radās ideja izdot to grāmatā," atklāj Astrīde Skulme.

Ideju par šāda darba izdošanu atbalstījusi apgāda "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava un tad jau darbs turpinājies ar mērķi un daudz nopietnāk. Drīzumā tas nāks klajā.