Vides pieejamība ikvienam: cik tuvu vai tālu esam izpratnei par universālā dizaina principiem un to pielietojumu dzīvē. Kā mākslas un kultūras notikumus padarīt atvērtus un pieejamus plašākam cilvēku lokam, primāri domājot un iekļaujot personas ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem. Kultūras rondo diskutē Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrante, kura apgūst funkcionālo dizainu, iekļaušanas eksperte Lība Bērziņa un arhitekte un dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja un pētniece Liene Jākobsone.

15. un 16. decembrī tiešsaistē notiks Latvijas laikmetīgās mākslas centra rīkots seminārs par iekļaujošu laikmetīgās kultūras vidi Latvijā. Seminārs notiks četrās tematiskās sadaļās, katrā pa pieredzes stāstam, kas skar dzirdi, redzi, kustības un mentālo veselību.

Par to, kā sarunu festivālā "Lampa" tiek iesaistīti cilvēki ar dzirdes traucējumiem, stāstīs festivāla producente Lelde Prūse.

Par laikmetīgās kultūras pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem dalīsies Starptautiskā Jaunā teātra festivāla "Homo Novus" direktore Beka Bergere (Bek Berger) un scenogrāfe Liene Pavlovska.

Par muzeju ekspozīciju veidošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem runās režisore Liena Šmukste no "Sajūtu teātra".

Bet par koncertu un citu aktivitāšu programmas izstrādi cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un citām uztveres grūtībām stāstīs Dzintaru koncertzāle pārstāves Natalija Lukina Prave un Paula Lazdiņa.

Seminārs notiks Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā un tiks translēts tiešraidē LLMC Facebook lapā.

Seminārs notiks latviešu valodā ar surdotulkojumu. Semināra ieraksts ar subtitriem angļu un latviešu valodā vēlāk būs pieejams arī LLMC Facebook lapā un portālā vimeo.