Jau kādu laiku Latvijas Radio ēterā var klausīties projektā “Statistiskie tautieši” sižetus. Tie ir 100 Latvijas Radio Ziņu dienesta veidoti stāsti par "cilvēku parasto", kurš atrasts pēc dzīves vietas, vecuma, dzimuma, tautības un citām pazīmēm, kas raksturo spilgto un dažādo Latvijas sabiedrību.

Viena no projekta sadaļām ir veidot arī nākotnes prognozes par dzīvi Latvijā pēc simts gadiem. Pētījumu veicis laikraksta "Diena" žurnālists Raivis Vilūns, izvēloties saviem rakstiem četras tēmas, viena no tām – varoņi šo laiku Latvijā.

Raivis Vilūns stāsta, ka pētīšanas procesā par mūslaiku varoņiem uzrunājis Islandes vēsturnieku Marku Meklu. Viņa tēze ir, ka Latvijā nav varoņu (..) Viņa doma ir, ka mums nav diskursa par varoņiem, mums ir varonīgi cilvēki, mums ir cilvēki, kas ir pelnījuši to, lai par viņiem runātu kā par varoņiem, bet mēs nerunājam par viņiem kā par varoņiem.

"Pētnieka doma ir, ka mēs neprotam runāt par saviem labajiem un izcilajiem cilvēkiem kā par varoņiem, mēs runājam par viņiem kā par upuriem, kuri cieta un zaudēja dzīvību, nevis, ka nolika savu dzīvību par augstāku mērķi," skaidro Vilūns. 

Pats viņš atzīst, ka nedomā, ka mūsu  kultūrā un ikdienas diskursā neparādās varoņstāsti.

"Ja mums nav varoņu vai mēs par viņiem nerunājam kā par varoņiem, vai tas neietekmē mūs pašus, vai mēs, piemēram, nejūtamies bezspēcīgi, vai nevar būt, ka mēs gaidām šo varoni, vai mums netrūkst paraugu," analizē Vilūns.

“Man varonība un jēdziens varonis saistās situācijām un cilvēkiem, kuri apzināti riskē ar dzīvību nesavtīgi kādas augstākas idejas vai cilvēku vārdā,” uzskata Krista Burāne. “Tās ir ļoti retas robežsituācijas un tām līdzīgi notikumi, kas, paldies Dievam, nav mūsu ikdiena.”

“Varonība un varoņi spēj dzīvot tajās tautai un valstij nozīmīgajās situācijās, kad izšķiras lieli likteņi - karš, revolūcijas valsts varas maiņas, tas ir brīdis, kad cilvēkam jānoliek sevi malā, jākļūst par instrumentu, no visas sirds sevi jāvelta augstāka mērķa vārdā,” turpina Burāne.

Tas, ka mums šobrīd varoņu nav, liecina, ka dzīvojam pietiekami mierīgā un stabilā valstī, kurā cilvēkiem dota iespēja pietiekami brīvi un patstāvīgi veikt savas izvēles un būt tiem, kas viņi vēlas būt. Bieži vien liktenis vai vēsture piespiež cilvēku kļūt par varoni.

Plašāks stāsts par varoņiem un varoņu tēmu raidījumā Augstāk par zemi 2.decembrī plkst. 11.05. Sarunā par varoņiem piedalās režisore Krista Burāne, žurnālists Raivis Vilūns un mākslinieks Ivars Drulle.