Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam! - bibliotēkas un muzeji izsaka apņēmību ieņemt ekspertu un sabiedrības padomdevēju lomu ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Ko tas nozīmē praksē, Kultūras rondo skaidrojam sarunā ar ekspertiem: Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāju Ingu Surgunti, LNB Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares eksperti Kristīni Deksni un projektu ekspertu Baltijas Jūras valstu padomē Uģi Zanderu.

Ar mērķi stiprināt muzeju un bibliotēku lomu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanā aizvadīta Baltijas mēroga konference "Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās". Konferences moto: Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam! (Ask Your library! Ask Your museum!). Tas atspoguļo bibliotēku un muzeju apņēmību ieņemt ekspertu un sabiedrības padomdevēju lomu ilgtspējīgas attīstības jautājumos.