Vika pasaku tēli saviļņojuši bērnu sirdis, sākot ar pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, un turpina to darīt. Sant-Uks, Rūņu Dūķītis, Tīdžerēns Ņuks un citi tēli mīt arī Vika Pasaku parkā Dikļos. 1.aprīlis ir rakstnieka Vika, īstajā vārdā Viktora Kalniņa, Dzimšanas diena. Tas ir iegansts apciemot rakstnieku.